news

กกท. จับมือ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีกีฬาชั้นสูง

การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายนศกนี้ ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติเพื่อการฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชายดีเด่น ประจำปี 2562 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร โดยโครงการจะจัดขึ้น ณ  สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต แบ่งการอบรมเป็นสองส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 การจัดศูนย์บ่มเพาะสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ระหว่างในวันที่ 5 – 12 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟโดยวิทยากรชั้นนำของโลก อาทิ ดร. Young-Hoo Kwon ผู้เชี่ยวชาญด้าน Golf Swing Biomechanics และ คุณ Tom Boys ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสถิติด้านกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นทีมด้านสถิติของ ทอมมี ฟลีตวูด ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์การฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพระดับโลกผ่านทางระบบซูมคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564  

Dr.Young-Hoo Kwon
Tom Boys

สำหรับการจัดโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในจังหวัดซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนและทำการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้าโครงการ

ทั้งนี้การอบรมทั้งสองส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟและนักกีฬากอล์ฟ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคเพจ @SAT-Golf Development สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ โทร 099-783-2428 หรือ อีเมล sales_co@rpmpsportbkk.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: