news

ดอกไม้จากเมืองผู้ประสบภัย 💐 สู่ผู้ชนะใน Tokyo 2020 🏅

จากภาพความสำเร็จของ ”เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่ทำผลงานเหรียญทองเหรัญแรกให้กับประเทศไทย ในวินาทีที่ขึ้นรับเหรียณรางวัล หลายคนคงจะสังเกตุดอกไม้ที่จะมอบให้กับผู้ชนะ ที่ครั้งนี้เจ้าภาพ อย่างญี่ปุ่นก็ได้ใส่ในในรายละเอียด ดังกล่าว โดยดอกไม้ที่ว่านี้ ผลิตโดย Nippon Flower Council จำนวน 5,000 ช่อ ใช้ตลอดงาน Olympic และ Paralympic

ความพิเศษของดอกไม้เหล่านี้ มาจาก พื้นที่ประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554 ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 1 หมื่น 9 พันคนซึ่งดอกไม้ที่อยู่ในช่อ ได้แก่ ดอกยูสโตมา และดอกเง็กเต็ก จาก ฟุกูชิมะ, ดอกทานตะวัน จาก มิยางิ, ดอกหรีดเขา จากอิวาเตะโดยดอกไม้มีที่มา ดังนี้

🌺 ดอกยูสโตมา และดอกเง็กเต็ก จาก ฟุกูชิมะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ฟุกูชิมะ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทางจังหวัดจึงจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อปลูกดอกไม้ส่งออกและเป็นความหวังของชาวเมือง

🌻 ดอกทานตะวัน จาก มิยางิอนุสรณ์สถาน และ สัญลักษณ์พื้นที่ปลอดภัย ชาวมิยางิได้ร่วมกันปลูกทานตะวันไว้บนเนินเขา ไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์สึนามิอีกครั้ง บรรดาเด็กๆ จะได้เห็นว่าพื้นที่ดอกทานตะวันดังกล่าว สามารถมาหลบได้ที่นี่ อีทั้งยังเป็นสถานที่ในการรำลึกถึงผู้ที่จากไปและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนั้น

🌼 ดอกหรีดเขา จากอิวาเตะจังหวัดอิวาเตะ ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกต้น ดอกหรีดเขา ร้านดอกไม้เกินกว่าครึ่งของญี่ปุ่นล้วนสั่ง ดอกหรีดเขา จากที่นี่ ซึ่งเหตุผลที่ ดอกหรีดเขา ได้รับเลือกมาเนื่องจาก สีฟ้าคราม เหมือนกับสัญลักษณ์ Tokyo 2020

อ้างอิงจาก >>> https://olympics.com/…/games/victory-ceremony/bouquet…

…………………………….

#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether#Thailand#Olympics#Olympics2020#Olympics2021#GolfMatter#Golf#GolfNews#GolfMedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: